PRISER

Vintersæson 2019 / 2020

Enkeltperson - et hold (en lektion om ugen) pr. måned. Rabat ved deltagelse på flere hold.

Kr. 225,-

Sæsonen varer 7 måneder, start i uge 35 + julebal og afdansningsbal.
Betaling pr. måned forfalder til betaling 1. september, 1. oktober, 1. november, 1. december, 1. januar 2020, 1. februar, 1. marts.

Prøvetime gives til nye elever. Hvis man efter endt prøvetime ikke ønsker at deltage på kurset er denne gratis, ellers indgår den i kontingent.

Der ydes rabat ved deltagelse på flere hold. Endvidere gives der søskenderabat.

Betaling via bank overførsel til reg. nr. 7360 konto 0001250549
Skriv venligst elevens fulde navn.

Tilmelding er bindende, hvis særlige grunde gør det aktuelt, kan udmeldelse ske ved skriftlig eller personlig henvendelse 14 dage før ny måneds begyndelse. Har udmeldelse med angivelse af rimelig grund ikke fundet sted, hæfter eleven for betaling for hele kursus perioden.

Aflyser RS Dans undervisningen findes der en alternativ undervisningsdag, melder du afbud / møder ikke op, skal du betale, da danseskolen har sat tiden af, lejet salen og instruktør er mødt op.

Send gerne en mail, skriv på Facebook eller SMS på 61 60 43 51, hvis der er spørgsmål vedr. priser generelt.